• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe w formie plików. Co do zasady: Strona nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych plików tego typu na Urządzeniach Użytkownika. Strona nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników. Strona nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działalność osób trzecich – w tym Serwisów zewnętrznych – w zakresie działań jak wyżej. O zmianie wyżej opisanej zasady w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Strona poinformuje Użytkowników niezwłocznie.
  • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;